Umboð og yfirlýsing Tryggja ehf., kt. 691295-3709, til heimilis að Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, er óháð vátryggingamiðlun með skráð starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu. Tryggja ehf. hefur engin eignatengsl við nein vátryggingafélög en fær tekjur sínar af þóknun frá vátryggingafélagi. Ég gef hér með Tryggja ehf. fullt umboð til þess að ganga frá samningi um Leiguvernd fyrir mína hönd, samkvæmt upplýsingum sem ég hef veitt, gagnvart vátryggjanda Leiguverndar sem er: Tryggingamiðstöðin hf. Síðumúla 24 108, Reykjavík. Umboð þetta veitir Tryggja ehf. heimild til að sækja upplýsingar um lánshæfismat mitt til Creditinfo Lánstrausts hf. Lánshæfismatið spáir fyrir um líkur á alvarlegum vanskilum í framtíðinni og byggir á upplýsingum sem Creditinfo safnar og/eða miðlar, s.s. upplýsingum í vanskilaskrá, hlutafélagaskrá, skattskrá o.fl. Lánshæfismatið byggir á samkeyrslu gagna og getur innihaldið sögulegar upplýsingar, s.s. um stöðu vanskila og lánshæfismats. Umboð þetta veitir Creditinfo Lánstrausti hf., heimild til öflunar upplýsinga frá Skattinum. Í því felst heimild til öflunar upplýsinga um launatekjur úr staðgreiðsluskrá allt að tólf mánuði aftur í tíma frá því óskað er eftir þeim samkvæmt umboði þessu. Einnig heimild til að sækja síðasta skattframtal auk heimildar til þess að afla upplýsinga um álagningu vaxta- og barnabóta ef við á. Heimild til öflunar upplýsinga frá Skattinum gildir í 180 daga frá dagsetningu umboðs þessa. Ennfremur veitir umboð þetta Creditinfo Lánstraust hf. heimild til að miðla framangreindum upplýsingum frá skattyfirvöldum til Tryggja ehf kt. 691295-3709 í tengslum við ákvarðanatöku um lánsviðskipti. Ég hef kynnt mér vátryggingarskilmála Leiguverndar en þeir eru á íslensku og um vátrygginguna gilda íslensk lög. Ég samþykki að Tryggja ehf. vinni með og varðveiti persónulegar upplýsingar sem ég veiti, að því marki sem nauðsynlegt er vegna gerðar og rekstrar samnings um Leiguvernd, en Tryggja ehf. fylgir lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Ég samþykki að Tryggja ehf. hafi milligöngu um bæði iðgjaldagreiðslur mínar til vátryggingafélagsins sem og tjónagreiðslur frá því, hvort tveggja fyrir mína hönd.